Klik hier voor onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de KvK.